MyICOTalk.com website for sale!

InitialCoinList.com

  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Inheritance (IEI) family property poor &homeless
#1
We have listed IEI on Tradekainos new exchange. IEI will work normally after the end of the ICO. Currently you can refer, check out our this message:
New Coin added in TradeKainos Token & Cryptocurrency Exchanger
Coin Name: Inheritence Token
Ticker: IEI
BTC Pair: https://www.tradekainos.com/trade/coin.html?coinType=65

ETH pair: https://www.tradekainos.com/trade/coin.html?coinType=66

Over the next few days, we run two airdrop & bounty campaigns that raise ten communities to participate and share.
Best regards !
INHERITANCE Team,

Twitter kiểm tra: https://twitter.com/INHERIT38092481/stat...7396741120

Giới thiệu về dự án INHERITANCE.(IEI )

Chúng tôi dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra giá trị cho cộng đồng dựa trên công nghệ Blockchain 2.0.

Chúng tôi đã xác định một số yếu tố quan trọng như sau:Tầm nhìn: Chúng tôi đã tạo IEI không chỉ đơn giản là một sản phẩm mã thông báo. Đó là bản chất của công nghệ, ý tưởng, chủ nghĩa thực dụng cao.

IEI có giá trị nội tại của nó tại thời điểm này và hơn thế nữa.Nhắc lại hai câu chuyện Bitcoin:

Trong năm 2010, giao dịch thương mại đầu tiên sử dụng bitcoin xảy ra khi lập trình viên Laszlo Hanyecz mua hai chiếc pizza của Papa John với giá 10.000 bitcoin. BTC đã trải qua hơn 20.000 đô la.

Hôm nay btc là hơn $ 6.000.

Còn ETH thì sao?

ETH đầu tiên đã đi đến CMC với giá $ 2,83, hôm nay một ETH là trên $ 200. ETH đã chi hơn $ 1000.

Đây là Blockchain 2.0 vì có địa chỉ hợp đồng thông minh.

BTC & ETH có thể đạt được điều đó như thế nào? Có một lý do cho nó.

I hope you can imagine the beautiful future of IEI.

Why we at IEI out that is not another thing ?

IEI is unique, it is unique - it is exclusive to everyone who is financially savvy, financially free, financially free, and IEI is a tool not to preserve. , developing values in life: Finance, inheritance.

You are lucky people because of rare history for the same object. I believe you know this.Current issue:

One can see that the capitalization of the ICO is slowly losing market share of only $ 279 million in September 2018 compared to $ 2432 million in January 2018.

Cause: There are many causes such as:80% of projects use ICO to deceive money of investors or they do not want or can not be listed on the exchange to create real value and liquidity for their products.

Followed by too many investors call it rather than speculation ICO wait on the floor and then socialize at all costs to seek immediate profits to participate in other ICO projects. They turn the product into a speculative tool resulting in the project not developing.In addition, the team and the advisory board are not enough, not enough business ethics, not enough responsibility for the community. They can not create the smart enough to have a healthy competitive edge. There are many other subjective and objective causes.Proposed some solutionsIEI's advantage is to take advantage of the power of the ERC20 technology, Blockchain 2.0.

Mã nguồn chủ động để tạo địa chỉ hợp đồng được xác thực: Nó có ETH chuyển tiếp tới ví quản trị. Nó tính toán tiền thưởng + giá được cài đặt sẵn và gửi IEI lại cho người mua. Và rất nhiều tính năng thông minh khác như loại trừ, thời gian cài đặt, cài đặt mũ cứng, cài đặt mũ mềm, đầu tư tối thiểu và tối đa, thiết lập hai loại tiền thưởng theo thời gian và tăng số lượng.P / s: Bạn có nhu cầu và khả năng tạo dự án. Chúng tôi có thể bán gói mã nguồn bao gồm: mã tùy chỉnh theo yêu cầu, hướng dẫn cài đặt, xác thực mã nguồn của etherscan, ...

Giá chỉ bằng một nửa trong số hầu hết các công cụ hoặc dịch vụ khác. Gói công nghệ hàng đầu chỉ có 1.5 ETH / địa chỉ hợp đồng thông minh.Bạn có thể viết bình luận, nhận xét, cảm thấy tích cực - tiêu cực chưa được giải quyết về dự án INHERITANCE trong nhóm: 

https://t.me/inheritancetoken.org Cảm ơn sự thông cảm của bạn

Team thừa kế,
  Reply
#2
Is this in Indonesian? We have section for that language https://myicotalk.com/forum-44.html
  Reply
#3
SWAP IEI with video METAMASK or LEDGER.
Trang web: https://inheritancetoken.org

Accept accounting with BTC / ETH / LTC on BITEXLIVE. 
Mua ngay!
Kiểm tra: https://bitexlive.com/detail-ico?ico=IEI
Verified code contract: https://etherscan.io/address/0xb0a66227b...b9b1d#code
Token Listing Submission Confirmation

Ecex Exchange Info

Name: INHERITANCE
Email: support@inheritancetoken.org
Blockchain: Ethereum
Token Symbol: IEI
Token Name: INHERITANCE
Token contract address: 0xb0a66227b50810df87ce4b152920d22a716b9b1d
Listing time frame: Negotiable
Project website: https://inheritancetoken.org
Token introduction: White Paper: https://drive.google.com/file/d/1d4xoub7...sp=sharing
Linked: https://www.linkedin.com/in/inheritance
Blog: https://inheritancetoken.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/INHERIT38092481
Github: https://github.com/inheritanceToken
Vimeo:https://Vimeo.com/user88783917
Youtube channel:https://www.youtube.com/channel/UCCj69lAqWkSW_DZI3SSwQ3w
Reddit: https://www.reddit.com/user/inheritanceToken
Telegram Channel: https://t.me/inheritance_EN_channel
Telegram Group: https://t.me/inheritancetoken
Telegram BOT: https://t.me/inheritance_bot

HTML:
Assets without background (team, social media, history) are not accepted.
  Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)